Inlagan till Länsstyrelsen

Hur Går det med miljön

Inlagan till Länsstyrelsen

Den 11 november 2019 skickade Saltsjö-Duvnäs Fastighetsförening (SDF) in en inlaga till Länsstyrelsen angående Skanskas beslut att överklaga Nacka kommuns beslut att ”Förbjuda etableringen av Skanskas föreslagna Stenkross i Gungviken”.
Alla politiska partier i Nacka, stod bakom beslutet.

Inlagan bestod av ett huvuddokument och sju bilagor.
Vi redogör kort för varje dokument och du kan ladda ner alla åtta nedan. Format är i PDF.

Huvuddokumentet

Skanskas överklagade beslut från miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun, (M 2018-001442) om miljöfarlig verksamhet, kross och upplag av bergmassor m.m.
Dokumentet innehåller 19 sidor och är förvånansvärt lättläst med tanke på dess juridiska karaktär.
Dokumentet går igenom ett antal viktiga frågor såsom.

Bilagor

Bilaga 1 Alternativa lokaliseringar  Ladda ner:Bilaga 1
Beskriver olika alternativa placeringar, och redan befintliga anläggningar som kan byggas ut.

Bilaga 2 Tabell bullermätning  Ladda ner:Bilaga 2
Vi spelar upp stenkrossljud, den 6 april 2019, med hjälp av en kraftfull ljudanläggning. Samma bullernivåer som stenkrossen kommer att skapa. Mäter sedan bullernivåer i Saltsjö-Boo, Tollare och Saltsjö-Duvnäs.

Bilaga 3 Bullertestets resultat infogade i Skanskas bullerberäkning utan skärmning Ladda ner:Bilaga 3
För att få jämföra bara utfall bullernivåerna av vår verkliga ljuduppspelning (bilaga 2) mot Skanskas teoretiskt simulerade, kan ni se att det skiljer väldigt mycket.

Bilaga 4 Naturvärdesinventering Ladda ner:Bilaga 4
En professionell genomgång av specialister visar på att stora naturvärden riskeras vid en etablering av en stenkross.

Bilaga 5 Fornlämningars placering i förhållande till yta A och B Ladda ner:Bilaga 5

Bilaga 6 Yta B Ladda ner:Bilaga 6
Bild på yta B.

Bilaga 7 Duvnäsvikens bergkam Ladda ner:Bilaga 7
Bild tagen från Måsungen mot Gungviken.

Buller

Hur långt når Bullret?
Vilka undersökningar har gjorts.

Vad är decibel och hur mycket låter en motorsåg?
Detta och mycket mer får du veta om du klickar på länken nedan och går till vår Bullersida.

Luften

Vad släpps ut i Luften?
Hur farlig är luften att andas
Vilka undersökningar har gjorts.

Lär dig mer om gränsvärden i luften där du bor.
Detta och mycket mer får du veta om du klickar på länken nedan och går till vår Luftsida.

Vatten

Vad släpps ut i Vattnet?
Vilka undersökningar har gjorts.

Lär dig mer om gränsvärden i vattnet där du bor.
Detta och mycket mer får du veta om du klickar på länken nedan och går till vår Vattensida.