Historik

Vad har hänt?

Från Nuläge till Start


Vad har hänt?

 1. Hösten 2018 grävarbete för att ta reda på hur ärendet hanterades på kommunen.
 2. Kontakt med lokalmedia så att de också skulle börja bevaka frågan.
 3. Arbetsgrupp formeras.
 4. Hemsida upprättas.
 5. Mobilisering av boende i Nacka, av Naturskyddsföreningar, villaföreningar och andra berörda.
 6. Uppvaktning av politikerna.
 7. Saltsjö-Duvnäs Fastighetsförening (SDF) skickar in sin första inlaga till kommunen.
 8. Ökad opinionsbildning via hemsida, Facebook, banderoller, flygblad, insändare och artiklar.
 9. Crowdfunding, vi fick in 330 261 kr – Vill du se vad vi har använt pengarna till?  Till ekonomisidan
 10. Namninsamling, 4 311 unika underskrifter Länk för att skriva under
 11. Bullertest på Måsungen med utfrågning av alla nio partier, press, radio och TV rapporterade.
 12. Nackas Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar enhälligt att förbjuda stenkrossen.
  Läs beslutet här: Nacka Kommun säger Nej till Skanskas stenkross förslag den 10 april 2019.PDF
 13. Skanska överklagar kommunens beslut till länsstyrelsen.
 14. Saltsjö-Duvnäs Fastighetsförening (SDF) skickar inlaga (till länsstyrelsen) Mer information om inlagan och möjlighet att ladda ner inlagan
 15. Kommunstyrelsen avger ett enhälligt yttrande på eget initiativ till länsstyrelsen.
  Utdrag ur skrivelsen:
  ”Den tilltänkta stenkrossen skulle medföra betydande störningar för närboende och även
  påverka omgivande natur- och friluftsmiljö negativt och försvåra annan företagsetablering i
  området. Dessutom saknas ett folkligt och politiskt stöd för en stenkross i Gungviken.”
  Se kommunens yttrande till länsstyrelsen här
 16. Länsstyrelsen avslår Skanskas överklagande, av Nacka Kommuns beslut att förbjuda Skanska att etablera en stenkross i Gungviken.
  Läs beslutet här: Länsstyrelsens beslut 18 december 2019.PDF
 17. Skanska överklagade  länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen (MD) den 14 februari 2020.
  Läs beslutet här: Skanskas överklagande till Mark och Miljödomstol den 14 februari 2020

Vill du ha en mer komplett beskrivningen av historik, se nedan,


3 december 2019

Klicka på bilden för att läsa artikeln

Nacka Kommunstyrelse ordförande föreslog på kommunstyrelsen sammanträde den 3 december ett så kallat ”Ordförandeinitiativ – Nej till stenkross i Gungviken”. En enhällig kommunstyrelse valde att stödja förslaget.

Utdrag ur skrivelsen:
”Den tilltänkta stenkrossen skulle medföra betydande störningar för närboende och även
påverka omgivande natur- och friluftsmiljö negativt och försvåra annan företagsetablering i
området. Dessutom saknas ett folkligt och politiskt stöd för en stenkross i Gungviken.”

Se beslutet här.
Se kommunens yttrande till länsstyrelsen här


11 november 2019

Saltsjö-Duvnäs Fastighetsförening (SDF) skickar in ”Inlaga till Länsstyrelsen”

Skrivelsen består av ett huvuddokument med sju bilagor. Ett otroligt genomarbetat dokument som dessutom är lättläst.
När man läst inlagan så förstår man hur otroligt ”korkat ” Skanskas och Carl af Pedersens förslag är att etablera en stenkross i Gungviken.
Mer information om inlagan och möjlighet att ladda ner inlagan


9 november 2019

StoppaKrossen.nu har samlat in 328 761 kronor genom crowfunding och i samarbete med SDF.

Vill du se vad vi har använt pengarna till?
Till ekonomisidan


Nu kan du se filmen från arbetsgruppen Stoppa Stenkrossen 

Filmen kommer att visa hur transporterna och stenkrossen påverkar närmiljön för männsikor i
Saltsjöbaden, Fisksätra, Tollare, Saltsjö-Duvnäs, Lännersta


15 maj 2019

Skanska överklagar Nacka kommuns beslut om att förbjuda stenkrossverksamhet i Gungviken

Skanska har överklagat förbudet mot den anmälda stenkrossen, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat om. Ärendet är skickat till länsstyrelsen för överprövning.
I väntan på överprövning är verksamheten förbjuden.

För mer information och se Skanskas dokument angående överklagan.
Skanskas överklagan


14 maj 2019

Resultat av bullertest

Lördagen den 6 april genomfördes ett mycket lyckat test. En stor grupp människor befann sig på Måsungeklubben i Saltsjö-Duvnäs dit också politiker bjudits in.
Men det fanns också många människor spridda runt omkring i kommunen som också registrerade bullret.

Bullerkällan arrangerades genom en högtalaranläggning som av tillgänglighetsskäl blev placerad på Saltsjöbadsvägen vid Gungviken strax nedanför det av Skanska tilltänkta arbetsområdet för stenkrossen.
Bullerkällan genererade ljud från samma verksamheter och maskinell utrustning som är tänkt för arbetsområdet, exklusive ljud från skutknacken, då Skanska angivit att de strukit tanken på skutknack.
Vi har därmed fått värdefull information och politiker och allmänhet har fått möjlighet att själva uppleva innebörden av denna typ av verksamhet.

Vi behåller i nuläget alla detaljer internt då Skanska beslutat att överklaga kommunens förbud mot en stenkross.

Med hjälp av det juridiska systemet vill Skanska nu försöka köra över en enig politikerkår med en majoritet av Nackas invånare bakom sig, representerade av de olika föreningar och nätverk som skrivit under plus de strax under 4 300 individuella underskrifterna på vårt upprop.
Vi är djupt tacksamma att så många ville bidra till finansieringen av bullertestet.


Lyssna också på Pontus Lesses intervju med Hillevi Nordqvist
närboende till stenkrossen i Huddinge. Intervjun gjord april 2019.


10 april 2019

Förbud mot Skanskas stenkross i Gungviken

På onsdagseftermiddagen den 10 april beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka om att förbjuda den stenkross som företaget Skanska vill placera i Gungviken.
Skanska kommer att analysera beslutet innan man bestämmer sig för om man ska driva planen vidare, heter det efter ett uttalande från Skanska.

 


6 april 2019

Bullertest två


För att ladda ner en PDF klicka på inbjudan.

Först ut med nyheten var P4 – tätt följd av SVT som la upp en film med stenkrossarljudet:


Bullertest två

Vi behöver anskaffa en betydligt kraftfullare anläggning om vi vill återskapa den genomsnittliga
ljudnivån på 120 dBA som Skanska anger i sin ansökan.

. . . . 
Ljudanläggningen som behövs för att nå upp till 120 decibel är den anläggning som används
på Roskildefestivalens stora scen, det för att klara att ge ljud till 120 000 åskådare.

För att driva anläggningen behöver vi ett dieseldrivet elverk som ger 125 ampere strömstyrka.
Allt konfigureras uppe på flaken på en lastbil med släp och kapell.
Det behövs också mixerbord och två ljudtekniker (och en lastbilschaufför) för att få det hela att fungera.

Anläggningen kostar 40 miljoner i inköp, men vi har fått ett förmånligt hyrespris där vi kommer undan med 150 000 kronor.

Vi har nu fått in över 150 000 kr vilket innebär att vi kommer kunna genomföra ljudtestet som var vårt första mål. Stort tack till alla som har skänkt pengar!
Några politiska partier har redan insett hur ”galet det vore att placera en kross på berget” och beslutat sig för att säga Nej! Några partier avvaktar fortfarande.

Vi vill nu få alla att förstå att detta aldrig får ske. Därför har vi beslutat att fortsätta med annonser, trycka upp flygblad, banderoller, genomföra stora aktiviteter i samband med ljudtestet den 6 april samt producera en kort film.


16 februari 2019

Bullertest ett

Några duvnäsfamiljer hyrde försökte simulera ljudnivån från en bergkross lördagen den 16 februari. Tyvärr räckte inte utrustningen till för att komma upp till toppnivåerna. Man uppnådde 95-105 dBA, men skulle behöva uppnå nivåer på 120-129 dBA. Örats smärtgräns ligger på 120 dBA. Det räckte dock till för att många skulle bli rejält upprörda och ljudvärden över acceptabla gränsvärden uppmätes vid många hus. Enligt Socialstyrelsen normer får det vara max 50 dBA vid fasaden dagtid och det är likvärdigt av ljudet av ett kraftigt regn.

Vid försöket uppmätes nivåer på 80 decibel vid fasad, både i Tollare och i Saltsjö-Duvnäs.
Som omräknat till de ljudnivåer som ”verkligen förekommer vid krossen, skulle innebära 92 dBA,  vilket det mänskliga örat kommer att uppfatta att ljudet är högre än att någon står och sågar med en motorsåg vid fasaden.

Bilden ovan visar verkliga värden vid ”Bullertest 1”
Man vågar inte ens tänka på vad ”Bullertest 2” kommer att visa för värden!