Ekonomi

Vad har pengarna använts till

Ekonomi

REDOVISNING 2019

ARBETSGRUPPEN STOPPA STENKROSSEN
Redovisning hur inkomna medel
från vår crowdfunding använts.
Inkomster
Bidrag – Crowdfunding                 330,261 kr
Totala inkomster               330,261 kr
Utgifter
Ljudmätning 1                  40,000 kr
Ljudmätning 2                125,000 kr
Filmproduktion                   13,950 kr
Annonser                   16,369 kr
Teknisk utrustning                     1,488 kr
Utredningar                   42,750 kr
Tryckkostnader flygblad                    9,050 kr
Ny hemsida                   11,138 kr
Bankavgifter mm.                       100 kr
Totalt utgifter              259,845 kr
Kvarvarande medel                 70,416 kr