StoppaKrossen.Nu

Det är inte över - Stöd oss att Stoppa Stenkrossen i Gungviken

Den 22 mars – 2021 har 4 357 personer skrivit under uppropet

Länk för att skriva under


16 mars 2021

GUNGVIKEN – DOM FRÅN MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den 16 mars 2021 kom domen från Mark- och miljödomstolen angående Skanskas överklagan av länsstyrelsens dom rörande stenkrossen i Gungviken. Frågan om Gungviken som lämplig plats har inte prövats av domstolen. Men vi har nu försäkrat oss om att kommunen är fullt beredd på att anvisa andra platser, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att hindra en stenkross i Gungviken.

Domen innehåller ett antal olika beslut varav ett viktigt gick emot Skanska, då den slår fast att bergmassorna är avfall, inte biprodukter. Däremot anser domstolen att det inte är tillståndspliktigt men att den frågan ska utredas vidare av länsstyrelsen. Därutöver anser inte domstolen att SDF utgör motpart, vilket vi kommer att överklaga.

Processen kan ta ett antal olika vägar och kan när som helst komma att prövas i sak visavi kommunens förbud mot lokalisering. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att vi är långt ifrån ett slutgiltigt avgörande och att risken för en stenkross i Gungviken ännu inte är undanröjd.


23 juni 2020Klicka här för att läsa artikeln på NVP


17 juni 2020
Kommunens tjänstemän går
emot politikernas beslut!

Nacka Kommun har blivit ombedd av Mark- och Miljödomstolen att inkomma med ett yttrande om inställningen till en etablering av en stenkross i Gungviken.

 • Nacka kommuns tjänstemän har skrivit ett förslag till tjänsteskrivelse som går emot beslutet som politikerna har tagit dvs. Ett bestämt nej till stenkrossen!
 • Dessutom så har tjänstemännen skrivit ett förslag till yttrande som också går emot beslutet som politikerna har tagit dvs. Ett bestämt nej till stenkrossen!
  Dessutom har tjänstemännen skrivit in att Cathrin Bergenstråhle -Moderat politiker – Ordförande, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden skall skriva under yttrandet.

Nedan ser ni länkar till de de föreslagna skrivelserna, som är PDF dokument:

Tjänsteskrivelse – klicka här
Yttrande- klicka här

Vill ni hjälpa till att stoppa stenkrossen, skicka då mejl till de berörda politikerna att så här får det inte gå till.

Nedan ser ni Saltsjö-Duvnäs fastighetsförenings brev till sina medlemmar, mejladresser till beröra politiker och två exempel mejl av Nackabor.

Nedan finner ni en kopieringsbar variant av mejl-adresserna i brevet.
Vill ni  hjälpa till och stoppa en etablering av en stenkross i Gungviken?
Skicka då ett mejl till alla berörda politiker att de måste stå fast vid sitt beslut att stoppa stenkrossen.

cathrin.bergenstrahle@nacka.se
anna.1.carlsson@nacka.se
johan.krogh@nacka.se
frank.svensson@nacka.se
helena.westerling@nacka.se
Lotta.Riedel@nacka.se
annika.haglund@nacka.se
caroline.westerstahl@nacka.se
Johan.Hiller@nacka.se
birgitta.berggren.hedin@nacka.se
magnus.sjoqvist@nacka.se
malin.gunnesson@nacka.se

tim.sundberg@nacka.se
thomas.josefsson@nacka.se
Martin.saaf@nacka.se
alva.dahn@nacka.se
Anders.Tiger@nacka.se
hakan.atharihakansson@nacka.se
henrik.unosson@nacka.se
lina.olsson@nacka.se
christina.staldal@nacka.se
asa.nyberg@nacka.se
stephan.andersson@nacka.se
mats.marnell@nacka.se


Här kommer två mejlexempel som skickats av Nackabor.

Mejlexempel 1
Rubrik:
Ansvar

Ni politiker har ett stort ansvar att förmedla Er ambition avseende Nackas framtida utveckling till de tjänstemän som ska skicka  inlagorna som berör ”stenkrossen”I uppdraget ingår även att följa upp resultatet!

Att i efterhand åberopa någon form av bristande handläggning, kommer inte accepteras av väljarna

Min förhoppning att ni gör allt i Er makt för att infria de löften Ni framfört i media avseende stenkrossen, så att denna inte blir av!

Med vänliga hälsningar


Mejlexempel 2
Rubrik:
Förslag på yttrande gällande stenkrossen i Gungviken till Mark- och Miljödomstolen

Till politikerna i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Hej,Jag har under det senaste året varit aktiv i en arbetsgrupp bestående av grannar i Saltsjö-Duvnäs som gick samman för att stoppa projektet med en stenkross i Gungviken.

I början kändes det som en omöjlig uppgift, men ju mer vi läste på, diskuterade och informerade grannar, sakägare och politiker i Nacka Kommun, desto större samsyn fick alla parter om hur tokigt projektet var, inte bara för oss i Saltsjö-Duvnäs men för stora delar av Nacka.

Vi blev oerhört glada och lättade över det starka uttalande som kom från Nacka Kommun där samtliga partier stod bakom beslutet i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden att förbjuda Skanska att etablera en stenkross i Gungviken och kommunstyrelsen yttrade sig också om hur olämplig Gungviken är för en stenkross.

När jag nu läser ett yttrande som går rakt emot alla vackra ord i våras, blir jag både förvånad, upprörd och ledsen.

Kan vi inte lita på våra folkvalda politiker?Hur mycket är offentliga uttalanden värda?
Jag hoppas att detta är ett misstag som omedelbart rättas till.

Hälsningar


Drygt ett år senare och efter en intensiv motkampanj – ”Stoppa Krossen”.

 1. Har Nacka Kommun förbjudet etableringen av Stenkrossen i en enig politisk – miljö- och stadsbyggnadsnämndens (MSN).
  Läs beslutet här: Nacka Kommun säger Nej till Skanskas stenkross förslag den 10 april 2019.PDF
 2. Skanska överklagade beslutet till länsstyrelsen som inte tillstyrkte överklagandet!
  Läs beslutet här: Länsstyrelsens beslut 18 december 2019.PDF
 3. Skanska har nu överklagade  länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen (MMD) den 14 februari 2020.
  Läs beslutet här: Skanskas överklagande till Mark- och miljödomstol den 14 februari 2020

De ekonomiska intressena bakom stenkrossen är alltför starka för att vi ska kunna slå oss till ro.

Vad kommer att hända?

Skanskas överklagande till mark och miljödomstolen innebär en lång process för att ta upp kampen mot ett okänsligt företag som struntar i sin värdegrund och att alla ledamöter i kommunstyrelsen, från alla partier, som säger ett bestämt nej till en stenkross i Gungviken vid Nackareservatet.

Dessutom har Skanska hittills struntat i Nackas befolkningen, som har sagt nej till etableringen, i den förmodligen största namninsamlingen i Nackas historia.

Mark och Miljödomstolen kommer att att besluta i ärendet förmodligen under 2020.
Det finns flera utfall som är möjliga:

 1. Domstolen kan gå på länsstyrelsens linje och säga nej.
  Då kan Skanska överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, som i sin tur kan kan ta upp ärendet eller avslå överprövningen.
 2. Kan remittera tillbaka ärendet till länsstyrelsen som gick på en annan linje än kommunen att att förbjuda etableringen av stenkrossen.
 3. Skanska kan också starta om processen hos kommunen och söka ett annat tillstånd.

Vi i arbetsgruppen StoppaKrossen.nu kommer att tillsammans med olika villaföreningar, naturskyddsföreningar och andra organisationer fortsätta att arbeta för att stoppa projektet genom:

 • Fortsatt namninsamling
 • Producera olika inlagor med hjälp med experter inom juridik och miljö.
 • Bearbeta media.
 • Dela ut flygblad, informationsträffar.
 • Informera via vår hemsida och sociala medier.
 • Hjälpa till att finansiera de olika aktiviteterna genom insamling från allmänhet och företag.

Nu kan du se filmen från arbetsgruppen Stoppa Stenkrossen 

Filmen visar hur transporterna och stenkrossen påverkar närmiljön för männsikor i
Saltsjöbaden, Fisksätra, Tollare, Saltsjö-Duvnäs, Lännersta


Lyssna också på Pontus Lesses intervju med Hillevi Nordqvist
närboende till stenkrossen i Huddinge. Intervjun gjord april 2019.