StoppaKrossen.Nu

Det är inte över - Stöd oss att Stoppa Stenkrossen i Gungviken

Den 15 april – 2020 har 4 313 personer skrivit under uppropet

Länk för att skriva under


Ett år senare och efter en intensiv motkampanj – ”Stoppa Krossen”.

 1. Har Nacka Kommun förbjudet etableringen av Stenkrossen i en enig politisk – miljö- och stadsbyggnadsnämndens (MSN).
  Läs beslutet här: Nacka Kommun säger Nej till Skanskas stenkross förslag den 10 april 2019.PDF
 2. Skanska överklagade beslutet till länsstyrelsen som inte tillstyrkte överklagandet!
  Läs beslutet här: Länsstyrelsens beslut 18 december 2019.PDF
 3. Skanska har nu överklagade  länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen (MMD) den 14 februari 2020.
  Läs beslutet här: Skanskas överklagande till Mark- och miljödomstol den 14 februari 2020

De ekonomiska intressena bakom stenkrossen är alltför starka för att vi ska kunna slå oss till ro.

Vad kommer att hända?

Skanskas överklagande till mark och miljödomstolen innebär en lång process för att ta upp kampen mot ett okänsligt företag som struntar i sin värdegrund och att alla ledamöter i kommunstyrelsen, från alla partier, som säger ett bestämt nej till en stenkross i Gungviken vid Nackareservatet.

Dessutom har Skanska hittills struntat i Nackas befolkningen, som har sagt nej till etableringen, i den förmodligen största namninsamlingen i Nackas historia.

Mark och Miljödomstolen kommer att att besluta i ärendet förmodligen under 2020.
Det finns flera utfall som är möjliga:

 1. Domstolen kan gå på länsstyrelsens linje och säga nej.
  Då kan Skanska överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, som i sin tur kan kan ta upp ärendet eller avslå överprövningen.
 2. Kan remittera tillbaka ärendet till länsstyrelsen som gick på en annan linje än kommunen att att förbjuda etableringen av stenkrossen.
 3. Skanska kan också starta om processen hos kommunen och söka ett annat tillstånd.

Vi i arbetsgruppen StoppaKrossen.nu kommer att tillsammans med olika villaföreningar, naturskyddsföreningar och andra organisationer fortsätta att arbeta för att stoppa projektet genom:

 • Fortsatt namninsamling
 • Producera olika inlagor med hjälp med experter inom juridik och miljö.
 • Bearbeta media.
 • Dela ut flygblad, informationsträffar.
 • Informera via vår hemsida och sociala medier.
 • Hjälpa till att finansiera de olika aktiviteterna genom insamling från allmänhet och företag.

Nu kan du se filmen från arbetsgruppen Stoppa Stenkrossen 

Filmen visar hur transporterna och stenkrossen påverkar närmiljön för männsikor i
Saltsjöbaden, Fisksätra, Tollare, Saltsjö-Duvnäs, Lännersta


Lyssna också på Pontus Lesses intervju med Hillevi Nordqvist
närboende till stenkrossen i Huddinge. Intervjun gjord april 2019.