StoppaKrossen.Nu

Det är inte över - Stöd oss att Stoppa Stenkrossen

Den 4 januari  december – 2020 har 4 308 personer skrivit under uppropet

Länk för att skriva under


Var är vi nu?

I början av hösten förra året fick vi av en slump reda på att det finns långtgående planer på att etablera en stenkross vid Nackareservatet.

Ett år senare och efter en intensiv motkampanj – ”Stoppa Krossen”.

 1. Har nu Nacka Kommun förbjudet etableringen av Stenkrossen i en enig politisk – miljö- och stadsbyggnadsnämndens (MSN).
 2. Skanska överklagade beslutet till länsstyrelsen som inte tillstyrkte överklagandet!
  Läs beslutet här: Länsstyrelsens beslut 18 december 2019.PDF
 3. Skanska kan överklaga ärendet till mark och miljödomstolen. vilken innebär en lång process och där vi kommer att behöva ta in relativt stora belopp för att möta en okänsligt företag som struntar i sin värdegrund och att alla ledamöter i kommunstyrelsen, från alla partier, säger ett bestämt nej till stenkrossen i Gungviken.
  Dessutom har Skanska hittills struntar i Nackas befolkningen, som har sagt nej till etableringen, i den förmodligen största namninsamlingen i Nackas historia.

De ekonomiska intressena bakom stenkrossen är alltför starka för att vi ska kunna slå oss till ro.

 

Vad har hänt?

 1. Hösten 2018 grävarbete för att ta reda på hur ärendet hanterades på kommunen.
 2. Kontakt med lokalmedia så att de också skulle börja bevaka frågan.
 3. Arbetsgrupp formeras.
 4. Hemsida upprättas.
 5. Mobilisering av boende i Nacka, av Naturskyddsföreningar, villaföreningar och andra berörda.
 6. Uppvaktning av politikerna.
 7. Första inlagan till kommunen.
 8. Ökad opinionsbildning via hemsida, FB, banderoller, flygblad, insändare och artiklar.
 9. Crowdfunding, vi fick in 330 261 kr – Vill du se vad vi har använt pengarna till?  Till ekonomisidan
 10. Namninsamling, 4 308 unika underskrifter Länk för att skriva under
 11. Bullertest på Måsungen med utfrågning av alla nio partier, press, radio och TV rapporterade.
 12. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar enhälligt att förbjuda stenkrossen.
 13. Skanska överklagar kommunens beslut till länsstyrelsen.
 14. Andra inlagan (till länsstyrelsen) Mer information om inlagan och möjlighet att ladda ner inlagan
 15. Kommunstyrelsen avger ett enhälligt yttrande på eget initiativ till länsstyrelsen.
  Utdrag ur skrivelsen:
  ”Den tilltänkta stenkrossen skulle medföra betydande störningar för närboende och även
  påverka omgivande natur- och friluftsmiljö negativt och försvåra annan företagsetablering i
  området. Dessutom saknas ett folkligt och politiskt stöd för en stenkross i Gungviken.”
  Se beslutet här
  Se kommunens yttrande till länsstyrelsen här
 16. Länsstyrelsen avslår Skanskas överklagande, av Nacka Kommuns beslut att förbjuda Skanska att etablera en stenkross i Gungviken.
  Läs beslutet här: Länsstyrelsens beslut 18 december 2019.PDF

 

Vad kommer att hända?

Skanska kan antingen lägga ned projektet eller överklaga till Mark och Miljödomstolen (MD).

I beslutet som bör ha nått Skanska senast den 19 december 2019 står följande:

”Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.”

Detta innebär att Skanskas överklagande bör vara inne senast den 9 januari 2020.

Vill du ha en mer komplett beskrivningen av historik: Klicka här eller välj Historik i menyn.


Nu kan du se filmen från arbetsgruppen Stoppa Stenkrossen 

Filmen kommer att visa hur transporterna och stenkrossen påverkar närmiljön för männsikor i
Saltsjöbaden, Fisksätra, Tollare, Saltsjö-Duvnäs, Lännersta


Lyssna också på Pontus Lesses intervju med Hillevi Nordqvist
närboende till stenkrossen i Huddinge. Intervjun gjord april 2019.